Energiebeheer

Energiebeheer is een aanvulling op energie-inkoop en facilitair beheer. Door het uitvoeren van deze activiteiten ontstaat een controle over energiekosten en energiegebruik. Verantwoord energiebeheer kan leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen.
Om te komen tot verantwoord energiebeheer zijn inkoop van energie, het opstellen en uitvoeren van besparingsplannen en een controle op verbruik en kosten van groot belang.
Wij kunnen u niet alleen helpen bij de inkoop van energie, maar leveren ook diensten voor realisatie van verantwoord Energiebeheer:

  • beoordelen efficiency en kosten van uw energievoorzieningen
  • procestechnische beoordeling van uw energievoorziening
  • begeleiding bij aanpassing van de energie-installaties
  • haalbaarheidsonderzoek naar aanschaf, onderhoud en eventuele vervanging van een WKK-installatie