Energie advies

Bij bedrijven en andere organisaties neemt de belangstelling voor het energiegebruik toe. De stijgende prijzen voor elektriciteit en gas vormen daar een logische verklaring voor. Een ander aspect is dat bedrijven vanuit de Wet Milieubeheer de verplichting hebben om vanaf een jaarverbruik van 50.000 kWh of 25.000 m³ aardgas een energiebesparingsonderzoek uit te voeren met een daarop gebaseerd energiebesparingsplan. Sinds 1 juli 2019 moeten bedrijven daar, vanuit de Informatieplicht Energiebesparing, actief over communiceren met het bevoegd gezag.
Degene die binnen een organisatie verantwoordelijk is voor het energiebeheer, moet van veel markten thuis zijn. Men moet op de hoogte zijn van de:

  • Wettelijke verplichting en regelgeving
  • Voldoende inzicht hebben in het energiegebruik en de technische mogelijkheden
  • Commercieel inzicht hebben in de energiemarkt

Verder moet deze persoon beschikken over communicatieve vaardigheden, organisatietalent en beslissingsbevoegdheid hebben.
Veel bedrijven hebben dit specialisme niet in huis. Degenen die meestal met energiebeheer te maken hebben zijn hoofd technische dienst, kwaliteitsmanager of inkoper. Energiebeheer heeft toegevoegde waarde voor uw bedrijf, omdat het de energiekosten verlaagt. Energie is ons specialisme. Enepa wil bedrijven en andere organisaties de mogelijkheid bieden om de deskundigheid in te huren. Wij brengen onze ervaring en kennis aan uw medewerkers over, wij trainen hun in uw organisatie, zodat zij energiebeheer in de praktijk realiseren en kosten besparen. Want het uiteindelijke doel is energiebesparing.