Duurzame energie

Enepa is er van overtuigd dat binnen vijf jaar verschillende vormen van duurzame energie goedkoper zijn dan de traditionele energie. Het is nu zelfs al zo dat een investering in zonne-energie een hoger rendement oplevert dan een spaarrekening.
Enepa benadert de toepassing van duurzame energie altijd van de Trias Energetica:

1.voorkom het gebruik van energie
2.wek de benodigde energie duurzaam op
3.gebruik fossiele brandstoffen zo efficient mogelijk
Enepa heeft ervaring met de volgende fases van duurzame energieprojecten:

  • het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken
  • opzetten het energieconcept
  • realisatie van het project
  • opzetten van het beheer en onderhoud